Opći uvjeti poslovanja kartice Lesnina XXXL card

Uvjeti poslovanja za korisnike kartice Lesnina XXXL Card:

 

  1. Izdavatelj Lesnina H. d.o.o., Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka (Zagreb). Lesnina XXXL kartica vlasništvo je izdavatelja. Korisnik može postati isključivo punoljetna fizička osoba (ne vrijedi za pravne osobe). Preuzimanjem Lesnina XXXL  kartice korisnik prihvaća ove uvjete poslovanja za korisnike Lesnina XXXL kartice.

 

  1. Lesnina XXXL kartica nije prenosiva na treće osobe, nije sredstvo plaćanja te ne obvezuje korisnika na kupnju.

 

  1. Pogodnosti Lesnina XXXL kartice su bonus bodovi te pogodnosti navedene na pristupnici za Lesnina XXXL karticu. Bodovi se prikupljaju svakom kupovinom u bilo kojoj Lesnina XXXL poslovnici te webshop-u u Hrvatskoj. Bodovi se obračunavaju prema sljedećoj tablici: za kupovine od 1.000,00 do 4.999,00kn bonus je 0,5% od potrošenog iznosa; za kupovine od 5.000,00kn do 9.999,00 kn bonus je 1% od potrošenog iznosa, za kupovine od 10.000,00kn do 19.999,00kn bonus je 1,25% od potrošenog iznosa, za kupovine od 20.000,00kn do 49.999,00kn bonus je 1,5% od potrošenog iznosa, za kupovine od 50.000,00 kn do 99.999,00kn bonus je 1,75% od potrošenog iznosa. Za kupovine iznad 100.000,00kn bonus je 2% od potrošenog iznosa. Godišnji bonus manji od 10 kn se ne isplaćuje. Obračunsko razdoblje je od 02.01. do 31.12. tekuće kalendarske godine. U veljači sljedeće godine korisnik dobiva svoj obračun bodova poštom u obliku kupovnog bona. Kupovni bon je moguće iskoristiti tijekom čitave iduće godine u bilo kojoj Lesnina XXXL poslovnici u Hrvatskoj. Kupovni bon nije moguće unovčiti. Godišnji bonus se ne može iskoristiti prilikom online kupovine.

 

  1. Lesnina XXXL kartica može se otkazati u bilo kojem trenutku, uz pismenu obavijest izdavatelju. Nakon otkaza i isteka roka od 40 dana prestaju sve pogodnosti za korisnika kartice.

 

  1. U slučaju gubitka Lesnina XXXL kartice molimo Vas da to što hitnije javite u najbližu Lesnina poslovnicu. Korisniku će se izdati nova Lesnina XXXL Card kartica s identičnim brojem.

 

  1. Korisnik je dužan odmah obavijestiti izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka (ime, prezime, adresa).

 

  1. Izdavatelj će korisnika obavijestiti pisanim putem o svakoj promjeni uvjeta poslovanja. Izmjene stupaju na snagu istekom roka od 14 dana od dostave obavijesti korisniku. Izmjene se smatraju prihvaćenim ukoliko korisnik u navedenom roku ne vrati Lesnina XXXL karticu izdavatelju niti je pisanim putem otkaže.

 

  1. Zaštita osobnih podataka: korisnik je suglasan da isključivo Lesnina H. d.o.o. koristi i obrađuje njegove podatke radi obavijesti o proizvodima, uslugama i ostalim aktivnostima te da ih neće davati na uvid, razmjenjivati, niti na bilo koji drugi način prosljeđivati trećim osobama.

 

  1. Lesnina XXXL Card izdaje se isključivo fizičkim osobama.