XXXLesnina web shop povrati robe

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, ugovor se smatra raskinutim u  trenutku kada služba za kupce e-trgovine dobije obavijest na shop@xxxlesnina.hr.


U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora, neoštećen, u originalnoj ambalaži.


Sukladno zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članak 72 -opće odredbe za ugovore sklopljene na daljinu:


* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,


* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed,


*ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.


XXXLesnina se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva  u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.


Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora.


Prijava reklamacije se vrši u obrasce predviđene za prijavu istih, koje se nalaze  na web stranici.


Kupac kao potrošač u smislu ZoZP-a je dužan pismeno obavijestiti  prodavatelja o vidljivim nedostatcima, najkasnije 2 mjeseca od  otkrivanja istih. Kod skrivenih nedostataka, odn. nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima iznosi 2 mjeseca od otkrivanja istih, a  prigovori se prihvaćaju najkasnije u periodu 12 mjesec i od preuzimanja robe.


U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.