Provjera statusa ugovora

Provjerite status Vašeg ugovora

Da biste pregledali aktualni status narudžbe jednostavno dolje navedite broj ugovora ili narudžbe i Vaše prezime.
Vaš broj ugovora/narudžbe možete pronaći u kupoprodajnom ugovoru ili na potvrdi narudžbe koju ste dobili putem e-maila.