Povrati web shop

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, ugovor se smatra raskinutim u trenutku kada služba za kupce e-trgovine dobije ispunjeni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili bilo koji drugi oblik pisanog zahtjeva za raskid ugovora na [email protected]. Trgovac je tada dužan dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. Obrazac za jednostrani raskid ugovora kupac nije dužan ispuniti, ali svaki prikupljeni podatak nam služi za statistiku i poboljšavanje doživljaja kupnje.

U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 14 dana od otkazivanja ugovora, neoštećen, u originalnoj ambalaži, na skladište web shopa, u periodu od 8:00 do 16:00 h, ponedjeljak-petak, uz prethodnu najavu u ured web shopa na e-mail [email protected]. Adresa povrata je Ulica Dušana Vukotića 7, 10090 Zagreb.

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članak 72 – opće odredbe za ugovore sklopljene na daljinu:

* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,

* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed,

* ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Lesnina XXXL se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Prijava reklamacije za robu kupljenu u web trgovini vrši se putem e-mail-a [email protected]. Prijava reklamacije treba sadržavati ispunjeni Obrazac za prijavu online reklamacije te fotografije oštećenja/nedostataka.

Kupac kao potrošač u smislu ZoZP-a je dužan pismeno obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostatcima, najkasnije 2 mjeseca od otkrivanja istih. Kod skrivenih nedostataka, odnosno nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima iznosi 2 mjeseca od otkrivanja istih, a prigovori se prihvaćaju najkasnije u periodu 24 mjeseca od preuzimanja robe, osim kod proizvoda s produženim jamstvom 5 godina kako je navedeno u jamstvenim uvjetima.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Kupac ima mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem elektroničke pošte na [email protected]. Prodavatelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Rješenje spora između prodavatelja i kupca nastojat će se postići mirnim putem i izvansudskom nagodbom, u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu. U slučaju spora s prodavateljem, kupac može podnijeti prijavu i Europskoj komisiji putem online obrasca za rješavanje sporova.