Najam dostavnog vozila

najam dostavnog vozila u Lesnini

Pogodnost svim Lesnina Card korisnicima – najam dostavnog vozila

  • Naknada za uslugu "Najam dostavnog vozila" iznosi 13,27 / 100,00 kn što je ujedno i KASKO osiguranje.
  • U tarifu je uključeno 150 km/3h vožnje. Svaki daljnji prijeđeni kilometar obračunava se s 0,40 €/km / 3,00 kn/km.
  • Gorivo je uključeno u cijenu.
  • Najam dostavnog vozila je moguće iskoristiti samo za kupnje iznad € 398,17 / 3.000,00 kn.
  • Unajmljeno vozilo može se koristiti isključivo za prijevoz robe kupljene u našim poslovnim jedinicama. 
  • Vozilo se može unajmiti samo za prijevoz na području Republike Hrvatske.

*ova usluga nije dostupna u centru Lesnina Osijek

Najam dostavnog vozila u Lesnini XXXL


Naručeni namještaj ne možete dostaviti Vašim osobnim vozilom?
Ne brinite, imamo rješenje za vas!
Uz pravovremenu najavu, na raspolaganju Vam je naša usluga najma kombija.

Dodatne informacije:

Korisnik vozila obvezuje se na pažljivo i savjesno upravljanje vozilom i pridržavanje uputa za korištenje te upozorenja od proizvođača. U slučaju kvara i tehničkih nedostataka, korisnik je obvezan nadoknaditi popravak kod servisera kojeg posuđivač odabere. Korisnik vozila potvrđuje da je on jedina osoba koja će voziti unajmljeno vozilo te da ga neće ustupiti trećim osobama na korištenje. Nadalje, korisnik potvrđuje da će propisno koristiti vozilo i vratiti ga u stanju u kojem ga je preuzeo. Nedostatke na vozilu korisnik mora odmah prijaviti. U slučaju prometne nezgode, korisnik vozila će nastojati da policija obradi prometnu nezgodu. Neovisno od toga, predočit će također sve dokaze (npr. očevici, fotografije itd.) koji mogu biti relevantni za pravo posuđivača. Korisnik će odmah i u pisanom obliku obavijestiti posuđivača, posebice osiguranje, ured i sud, o svim okolnostima nezgode. Korisnik je dužan pravovremeno, u potpunosti i istinito navesti sve podatke. Za slučaj nezgode korisnik mora sklopiti puno kasko osiguranje u iznosu od € 13,27 / 100,00 kn po danu. Samopridržaj korisnika u slučaju štete iznosi € 530,89 / 4.000,00 kn. Iznos se mora podmiriti u roku od 14 dana nakon primitka naloga za plaćanje. Kazne za prometne prekršaje korisnik je dužan sam podmiriti. Korisnik je upoznat s činjenicom da odgovara za moguću nastalu štetu i da snosi troškove proizašle iz iste. Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća navedene uvjete najma te potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju. Korisnik je upoznat s podatkom o visini vozila od 3,10 m, na koju obvezno mora obratiti pažnju pri vožnji kroz tunele, ispod podvožnjaka ili nadstrešnica objekata.